Zateplovací systém Framat - therm
Přínosy zateplení ETICS
Fasádní zateplovací systém posune bod mrazu ze zdiva do izolační vrstvy a zamezí tak poruchám zdiva mrazem. Stavebně fyzikální vlastnosti obvodového zdiva se podstatně zlepší.
Výrazné úspory nákladů na vytápění
Nižší nároky na kapacitu vytápěcího zařízení
Ochrana před hlukem - zateplení použitím vhodného izolantu může zlepšit i útlum hluku
Nový a efektní vzhled (součástí fasádního zateplovacího systému je samozřejmě i konečná povrchová úprava - je možno volit různé struktury a odstíny omítky)
Výrazné zlepšení klimatu v domě v letních měsících
Omezení výskytu plísní
Výrazně lepší akumulace zdiva
Prodloužení životnosti konstrukcí snížením namáhání teplotními rázy
Před zateplením : Po provedení vnějšího zateplení :
013035o2.jpg
Technologický postup montáže ETICS
Postup :
Materiál lze zpracovávat pouze za teploty vzduchu a podkladu od 5°C do 30°C. Při nepříznivých podmínkách (teplota nad 25°C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti ovlivňující možnost správného provedení. Nanesené hmoty musí být zabezpečeny proti mrazu a dešti až do úplného vyschnutí. Dále musí být provedena opatření proti pronikání vody do systému.

Podklad :
Podklad musí být suchý, pevný,rovný, bez prachu a nesoudržných částí. Podklad musí být7 zbaven všech volných, lehce se odlupujících částí omítky a nesmí vykazovat aktivní trhliny. Veškeré prvky na podkladu znemožňující montáž ETICS, nebo prvky způsobující vznik tepelných mostů , musí být předem odstraněny. Všechny mokré procesy na konstrukci musí být ukončeny nejméně 72 hodin před započetím zateplovacích prací.

Založení obvodového pláště:
Před lepením tepelné izolace musí být provedeno založení obvodového pláště. Toto provádíme mechanickým připevněním základových- soklových profilů příp. rohových profilů pomocí hmoždinek – spotřeba 3 ks na metr to je cca 30 cm 1 hmoždinka. Hloubka profilu musí odpovídat síle izolační desky. Lišty se k sobě připojují na sraz nebo pomocí spojek.

Lepení tepelně izolačních desek
Desky se kladou odspodu nahoru vedle sebe tak, aby ve spárách nebylo žádné lepidlo.
Způsob přípravy lepící hmoty a její použití je popsán v technickém listě výrobku. Lepicí tmel se nanese po obvodu v souvislém pásu a nejméně tři terče do středu desky nebo celoplošně pomocí zubového hladítka. Desky z minerální vlny s příčnou orientací vláken se lepí vždy celoplošně.
Izolační desky se lepí delší stranou vodorovně a na vazbu vodorovných pásů, a to i přes nároží, přičemž šířka přířezu nesmí být menší než 150 mm. Přechody různých typů a tlouštěk podkladu musí být vždy přeloženy o minimálně 100 mm. . Lepí se vždy těsně na sraz , případné spáry se vyplní PUR pěnou. Rovinnost desek se v ploše kontroluje hliníkovou latí , případné nerovnosti se po zatvrdnutí lepicí hmoty přebrousí brousicím hladítkem a povrch se omete.
005901o2.gif
005901o1.gif
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one